kredyt hipoteczny
kredyt hipoteczny

Z jakich elementów składają się obecnie kredyty hipoteczne? Na co trzeba być przygotowanym planując zakup mieszkania?

1. WKŁAD WŁASNY
Aktualnie, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy, należy posiadać minimum 10 procent środków własnych. Co prawda Rekomendacja S KNF standardowo pozwala udzielić kredytu z co najmniej 20-procentowym wkładem własnym, jednak możliwe jest uzyskanie kredytu mając połowę tej kwoty, pod warunkiem ubezpieczenia części brakujących środków własnych.
Większość banków skorzystała z tej możliwości i udziela kredytów z 10-pro-
centowym wkładem własnym i ubezpieczeniem brakującej kwoty.
2. WALUTA KREDYTU
Popularne kilka lat temu kredyty walutowe dzisiaj są praktycznie niedostępne dla przeciętnego Kowalskiego. Zgodnie z regulacjami nadzoru finansowego i ustawą o kredycie hipotecznym, kredyt musi być udzielony w walucie, w której kredytobiorca osiąga najwyższe dochody. Zatem dla większości kredytobiorców w Polsce możliwą walutą jest tylko złoty, co chroni przed ryzykiem kursowym.
3. OKRES KREDYTOWANIA
W latach 2006-2010 niemal we wszystkich bankach maksymalny okres kredytowania mógł wynosić nawet 40 lat, a kilka instytucji udzielało kredytów nawet na okres 50-letni. Od 2013 roku praktyki takie zostały zakazane i dzisiaj możliwe jest zaciągnięcie kredytu maksymalnie na 35 lat. Warto jednak, o ile możliwości finansowe na to pozwalają, skrócić ten okres, gdyż nadmierne wydłużenie okresu spłaty znacząco podnosi koszt odsetkowy w skali całego okresu kredytowania. Wydłużenie okresu spłaty powoduje co prawda spadek wysokości raty, jednak ta korzyść jest niewspółmierna z kosztami odsetkowymi
dla dłuższego okresu.
4. ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA – MINIMALNE KOSZTY UTRZYMANIA
Miesięczne koszty utrzymania w wysokości 300 złotych? To już minęło, chociaż kilka lat temu niektóre banki akceptowały tak niski poziom, gdyż przekładało się to na wyższą zdolność kredytową. Na szczęście od kilku lat banki przyjmują znacznie wyższe i bardziej zbliżone do rzeczywistości miesięczne koszty, chociaż oznacza to duży spadek dostępnych kwot.
Jednak, pomimo że kredytobiorca może zaciągnąć niższą kwotę, to nie jest on tak bardzo narażony na ryzyko pojawiających się problemów ze spłatą w przypadku np. obniżenia wynagrodzenia.
5. OPROCENTOWANIE ZMIENNE
Od wielu lat w Polsce królują kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, które jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych, najczęściej od Wiboru 3-miesięcznego. Tylko kilka banków ma w swojej ofercie kredyty ze stałym oprocentowaniem na okres np. 5 lat. Jednak zainteresowanie nimi jest znikome. Wpływ na to ma z pewnością wyższa rata, jaką trzeba płacić, w porównaniu z kredytem ze zmiennym oprocentowaniem. Pomimo ryzyka zmiennej stopy procentowej, kredyty ze stałą stopą są bardzo niepopularne wśród Klientów