7 żelaznych zasad MDM 2017
7 żelaznych zasad MDM 2017

Skończyło się przyjmowanie wniosków kredytowych w programie Mieszkanie Dla Młodych (MdM) z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017. Powodem jest wykorzystanie całej puli na to przeznaczonej. Nie oznacza to jednak, że nie ma obecnie możliwości składania wniosków o kredyty z dopłatami. Poniżej przedstawiamy 7 ważnych informacji, o których należy pamiętać, aby już teraz zarezerwować sobie dopłatę.

1. Termin dopłaty.

Wypłata dopłaty musi nastąpić nie wcześniej niż w styczniu 2018 roku.

2. Transze

Kredyt musi być uruchamiany w transzach.
Od złożenia wniosku, bank ma na analizę 60 dni. Następnie od podpisania umowy kredytowej do wypłaty kredytu, lub przynajmniej jego pierwszej transzy nie może upłynąć zazwyczaj więcej niż 30 do 90 dni. Jak już wiemy, dopłata, będąca ostatnią częścią kredytu musi być wypłacona dopiero w 2018 roku. Z tego wynika, że trzeba kredyt podzielić przynajmniej na 2 transze. Pierwsza uruchamiana jest zgodnie z zachowaniem powyższych terminów, a drugą jest dopłata.

3. Standard na rynku pierwotnym

Wypłaty kredytów w transzach jest domeną rynku pierwotnego. Ze względu na częstą sytuację, gdzie nieruchomość jest w trakcie budowy, deweloperzy oczekują wpłat pokrywających się z postępem prac budowlanych. Dopiero na końcu zawierany jest akt notarialny przenoszący własność.

4. Niestandardowe rozwiązanie na rynku wtórnym

Tu procedura jest inna. Najpierw następuje podpisanie aktu notarialnego przenoszącego własność na Nabywcę, a dopiero później Sprzedający otrzymuje zapłatę pochodzącą z kredytu. Obie czynności dzieli najczęściej kilka dni.
Aby dziś złożyć wniosek o dopłatę, Sprzedający powinien wyrazić zgodę na akt notarialny jeszcze w 2017 roku, zapłatę części ceny zakupu bezpośrednio po nim, a samej dopłaty dopiero w 2018 roku.

5. Przekazanie mieszkania

W przypadku zakupu używanego mieszkania, akt notarialny powinien zawierać zapis o wydaniu nieruchomości, stanowiącej przedmiot kredytowania kredytem MdM, z chwilą zawarcia tego aktu (celem wyeliminowania podejrzenia o użyczenia mieszkania, wynikającego z art. 14 ust. 1 pkt 2 Ustawy MdM)

6. Zapisy w akcie notarialnym

Akt notarialny przeniesienia własności nie może zawierać żadnych zapisów o przyjęciu w depozyt kwoty odpowiadającej kwocie dofinansowania, która będzie zwrócona nabywcy po wypłacie dofinansowania wkładu własnego.

Ewentualne roszczenie Sprzedającego o zapłatę ostatniej części ceny, równej dofinansowaniu wkładu własnego, nie może obciążać księgi wieczystej mieszkania, stanowiącego przedmiot kredytowania.

7. Przygotowanie banków

W przypadku runku wtórnego, nie wszystkie banki są dziś gotowe na przyjmowanie wniosków o dopłaty z terminem wypłaty na 2018 rok. Niektóre nadal się zastanawiają, czy jest to zgodne z ich procedurami. Najlepiej odwiedzić Doradcę Kredytowego i dowiedzieć się o możliwości.

Już teraz zarezerwuj bezpłatną konsultację ze Specjalistą programu MDM.

Konsultanci oddzwonią i umówią Cię w dogodnym dla Ciebie terminie i miejscu.