Limity dopłat II kwartał 2017
Limity dopłat II kwartał 2017

Mieszkanie dla Młodych (MdM) - limity na II i III kwartał 2017 r.

II kwartał 2017
LIMIT CENY
Województwo Gmina Zmiana Rynek pierwotny Rynek wtórny DOPŁATA
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 7,23% 4 820,20 3 943,80 4 382,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4,64% 4 382,13 3 585,38 3 983,75
pozostałe 1,63% 3 944,05 3 226,95 3 585,50