Naprawili ustawę o księgach wieczystych
Naprawili ustawę o księgach wieczystych

W sobotę Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Są to zmiany „poprawiające” przepisy, które obowiązują od 30 kwietnia tego roku i narobiły tyle zamieszkania na rynku.

Najważniejsza zmiana to wycofanie przepisu ograniczającego sumę hipoteki ustanowionej na nieruchomości rolnej maksymalnie do wartości tej nieruchomości. W zakresie ustanawiania hipoteki zostanie zatem przywrócony stan sprzed 30 kwietnia.

W poniedziałek 1 sierpnia nastąpiło opublikowanie Ustawy w Dzienniku Ustaw, a po 14-dniowym vacatio legis przepisy wejdą w życie. Możemy zatem przyjąć, że zmiana wejdzie w życie 16 sierpnia.