Polityka Plików Cookies

POLITYKA PROFERTO DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Profertoprzywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie mdm.olsztyn.pl. W związku z powyższym informuje, że używa plików cookies by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej użytkownika można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Domyślnie przeglądarka zezwala na stosownie i zapisywanie plików cookies.

GROMADZENIE DANYCH

Gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, jego optymalizacji oraz zbieraniu anonimowych danych statystycznych dotyczących użytkowania serwisu. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakichkolwiek stron trzecich.
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy:
– publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL,
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika.Dane te są analizowane wyłącznie w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych. Dane te nie są też identyfikowane z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.

USTAWIENIA OPROGRAMOWANIA DLA PLIKÓW COOKIES

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokowały automatyczną obsługę plików cookies bądź informowały o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika.
Ograniczenie stosowania plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieodpowiednie działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
Na stronach serwisu mogę znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które stosują własne polityki prywatności i plików cookies.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.