Ochrona Danych Osobowych
Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

§1

Administratorem danych jest Proferto Krzysztof Bontal z siedzibą w Wójtowie, ul. Malinowa 9, 11-010 , NIP 888-278-23-67, email:biuro@proferto.pl

Administratorem danych jest także deweloper, którego oferty dotyczy moje zapytanie.

§2

W każdej chwili mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3

Dane będą przetwarzane w celu:

  1. udzielenia przez dewelopera odpowiedzi na moje zapytanie,
  2. nawiązania kontaktu przez Proferto Krzysztof Bontal w celu informacji o produktach kredytowych, prowadzenia działań marketingowych.

§4

Podanie danych jest dobrowolne. Nie muszę wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będę mógł otrzymać odpowiedzi od dewelopera.

§5

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail i numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§6

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. deweloperzy, których oferty dotyczy moje zapytanie,
  2. Proferto Krzysztof Bontal,
  3. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz smsów,
  4. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) portalu mdm.olsztyn.pl oraz danych osobowych dla Administratora.

§7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

  1. niezbędny na udzielenie odpowiedzi przez dewelopera;
  2. prowadzenia działań marketingowych przez Administratora albo do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail oraz numer telefonu. Zgodę mogę odwołać w każdym czasie. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Moje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

§8

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza moje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.